• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Materiały ze spotkania w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wnioski do wypełnienia

- formularz uwag do MPZP – teren pawilonów Conrada – Brązownicza – Kwitnąca (1U)
uwagi - rejon pawilonów Conrada.pdf
- formularz uwag do MPZP – teren pawilonów przy P. Nerudy 1 oraz M. Dąbrowskiej (3U i 5U)
uwagi - pawilony Nerudy 1 i Dąbrowskiej 15.pdf
- formularz uwag do MPZP – parkingi w rejonie ulicy Conrada – Kwitnąca – Nerudy (1KS/U, 5ZO)
uwagi - parking Conrada-Kwitnąca-Nerudy.pdf
- formularz uwag do MPZP – parkingi w rejonie ulic Renesansowa – Aspekt (2KS/U, 16ZO, 17 ZO, 18 ZO)
uwagi - parkingi Rnesansowa - Aspekt.pdf
- formularz uwag do MPZP – parkingi w rejonie ulicy M. Dąbrowskiej (4KS/U, 13ZO, 14 ZO)
uwagi - parking Dąbrowskiej.pdf
- formularz uwag do MPZP – parking w rejonie Kwitnąca-Brązownicza (1KS)
uwagi - parking Kwitnąca - Brązownicza.pdf
- formularz uwag do MPZP – parking w rejonie ulicy Aspekt - na tyłach E.Leclerc (1U/MW)
uwagi - parking Aspekt.pdf
- formularz uwag do MPZP – zachowanie dotychczas funkcjonujących parkingów naziemnych i niezmienianie ich funkcji na teren zielony (1ZO – 18ZO)
uwagi - przekształcenie parkingów na tereny zielone.pdf
- formularz uwag do MPZP – zachowanie dotychczasowych naziemnych miejsc postojowych i ograniczenie nasadzeń drzew w linii parkingów wzdłuż ulic
uwagi - nasadzenia drzew.pdf
- formularz uwag do MPZP – parking w rejonie ulicy Brązowniczej – Conrada (2UP)
uwagi - parking Brązownicza - Conrada.pdf
- formularz uwag do MPZP – uwagi do inwestycji przy ulicy Brązowniczej za pętlą autobusową
uwagi - budowa przy Brązowniczej.pdf
- pusty formularz uwag do MPZP
uwagi - pusty formularz.pdf
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgoda RODO.pdf

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64 Oferta - umowa przedwstępna

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64 Wniosek - odrębna własność

word 64x64 Zgłoszenie gwarancyjne w zakresie nowych inwestycji

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o udostępnienie wglądu do dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz rezygnacji z usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz zgłoszeniowy usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoWzór oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie dla osób ubiegających się o bonifikatę


WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino