Polityka prywatności

Polityka prywatności (generalna klauzula informacyjna) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Budowlano-Mieszkaniową „Chomiczówka” z siedzibą w Warszawie. Poniższe informacje dotyczą przede wszystkim przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez nas strony internetowej i prowadzeniem komunikacji drogą elektroniczną.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” z siedzibą w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa, KRS: 000015990.

Kontakt z administratorem
Możesz skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa, a także pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wsbm-chomiczowka.pl.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Pana Patryka Łuczyńskiego, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Aby to zrobić napisz na adres: iod@wsbm-chomiczowka.pl.

Cele, podstawy prawne, okres przechowywania danych
Cel, podstawa prawna i okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych uzależniona jest od kontekstu pozyskania Twoich danych:

 1. Osoby kontaktujące się z nami e-mail lub przez formularz internetowy albo listownie
  Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail, formularza internetowego lub listownie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Twojej wiadomości i podjęcia niezbędnych działań związanych z udzieleniem na nią odpowiedzi, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną korespondencją.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie kanałów komunikacji, sprawne prowadzenie komunikacji i rozwiązywanie zgłoszonych przez Ciebie problemów, a także zabezpieczenie naszego interesu prawnego.
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od ostatniego kontaktu.
 2. Użytkownicy serwisu Net-Czynsze
  Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu Net-Czynsze udostępnianego przez WSBM „Chomiczówka”, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy serwisu Net-Czynsze, w tym dostarczania Ci za pośrednictwem tego serwisu informacji o działalności spółdzielni, saldzie i stanie konta opłat, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zapewnieniem dostępu do ww. serwisu.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli umowa o świadczenie usługi serwisu Net-Czynsze, którą zawierasz akceptując regulamin tego serwisu, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest ochrona naszego interesu prawnego.
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od zamknięcia konta w serwisie Net-Czynsze.
 3. Uczestnicy przetargów ogłaszanych przez WSBM „Chomiczówka”
  Jeżeli jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) bierzesz udział w ogłoszonym przez nas przetargu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, prowadzenia dokumentacji przetargowej, publikacji wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na publikowaniu wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego, prowadzeniu dokumentacji przetargowej, a także ochrona naszego interesu prawnego.
  Jeżeli reprezentujesz uczestnika przetargu (np. jako pełnomocnik lub przedstawiciel osoby prawnej – spółki), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu potwierdzenia Twoich uprawnień do reprezentacji uczestnika przetargu. Twoje dane osobowe pozyskamy bezpośrednio od Ciebie lub od uczestnika przetargu, którego reprezentujesz – w takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, którą reprezentujesz, stanowiska pracy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na weryfikacji Twoich uprawnień do reprezentowania uczestników przetargu i zapewnieniu sprawnego oraz prawidłowego przebiegu procedury przetargowej.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez 6 lat od zakończenia postępowania przetargowego.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowne umowy powierzenia, w tym dostawca hostingu, a także dostawcy oprogramowania biurowego. Możemy też przekazać Twoje dane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, jeżeli jesteś uczestnikiem ogłoszonego przez nas przetargu, Twoje dane osobowe w zakresie firmy (nazwy, imienia i nazwiska) mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej w związku z ogłoszeniem wyników przetargu. Wówczas ich odbiorcą będą użytkownicy strony internetowej.

Twoje uprawnienia
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwało w każdej sytuacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat swoich praw lub skorzystać z nich, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane.

Pliki cookies strony wsbm-chomiczowka.pl

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. smartfonie, laptopie, komputerze) podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz inne podobne technologie służące do zbierania informacji o Twojej aktywności na naszej stronie. Zawierają one zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Jakie pliki cookies, w jakim celu i na jakiej podstawie stosujemy?
Na naszej stronie internetowej wsbm-chomiczowka.pl stosujemy jedynie niezbędne pliki cookies. Wykorzystujemy je, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, w tym wyświetlanie naszej strony internetowej, a także zapewnienie jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania przez nas informacji gromadzonych za pomocą plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania strony internetowej.

Jak długo przechowujemy pliki cookies? Niezbędne pliki cookies mają charakter sesyjny, co oznacza, że pozostają one na Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia przez Ciebie strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.