Dział eksploatacji

 • administrator Kolonii I: Zuzanna Grzeszyk
  pok. nr 16, tel. 729 034 276
  zuzanna.grzeszyk@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. J. Conrada 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24
  ul. P. Nerudy 3, 5, 7, 9, 11
  Pawilon ul. P. Nerudy 1
 • administrator Kolonii II: Iwona Golec
  pok. nr 6, tel. 729 034 275
  iwona.golec@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. J. Conrada 4, 8
  ul. M. Dąbrowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
  Pawilon ul. M. Dąbrowskiej 15
  Park Chomicza
 • administrator Kolonii III: Elżbieta Skrzypiec
  pok. nr 16, tel. 729 034 277
  elzbieta.skrzypiec@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. J. Conrada 17,19, 21, 23
  ul. W. Bogusławskiego 20, 22, 24, 26
  ul. Kwitnąca 11, 13, 15, 17, 19, 21
 • administrator Kolonii IV: Hubert Król
  pok. nr 16, tel. 729 034 279
  hubert.krol@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. W. Bogusławskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16
  ul. Kwitnąca 5, 7, 9, 9A
  Pawilon ul. W. Bogusławskiego 6A
 • administrator Kolonii V/VII i Wspólnoty Mieszkaniowej Aspekt 65: Katarzyna Kaczuba
  pok. nr 16, tel. 729 034 278
  katarzyna.kaczuba@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. Aspekt 69, 71, 73, 75, 77
  ul. P. Nerudy 2, 4, 6, 8, 10, 12
  ul. Renesansowa 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27
  Wspólnota Mieszkaniowa Aspekt 65
 • administrator Kolonii VI Wspólnoty Mieszkaniowej Mistrzowska 6: Magdalena Kusiak-Tyburcy
  pok. nr 6 tel. 729 034 274
  magdalena.kusiak@wsbm-chomiczowka.pl
  ul. Brązownicza 1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 11, 13
  ul. J. Conrada 3,
  Pawilon ul. J. Conrada 11, 13, 15
  ul. Kluczowa 2, 4, 6, 8, 10
  ul. Kwitnąca 12A,12B,12C
  ul. Mistrzowska 2, 4
  ul. Osikowa 1, 3, 7, 9, 11
  ul. Sieciechowska 1
  ul. Żółwia 14, 18
  Wspólnota Mieszkaniowa Mistrzowska 6
 • kierownik działu Alicja Sobczak
  pok. nr 5, tel. 729 034 273

Dział eksploatacji zajmuje się m.in.

 • Prowadzeniem własnymi siłami oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Spółdzielni w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych oraz placów zabaw i siłowni plenerowych.
 • Ewidencjonowaniem comiesięcznych odczytów rozliczających dostawców: energii, gazu i wody.
 • Nadzorem nad pracą firm: sprzątających, pracowników gospodarczych i gospodarzy.
 • Współpracą z: Policją, Strażą Miejską, Sanepidem, MOPS-em i Urzędem Miasta.
 • Prowadzeniem ewidencji lokali (teczek) i archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 • Zasiedlaniem nowych inwestycji.
 • Bieżącą obsługą mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowaniem wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy działu, analizowaniem oraz prowadzeniem korespondencji, dystrybucją ogłoszeń i informacji.
 • Sporządzaniem i składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Przyjmowaniem zgłoszeń usterek i awarii w budynkach i w lokalach.
 • Nadzorem i kontrolą utrzymania porządku w nieruchomościach budynkowych.
 • Nadzorem i kontrolą nad utrzymaniem zieleni.
 • Przygotowywaniem umów, zleceń z podmiotami zewnętrznymi.
 • Przygotowywaniem umów najmu na części wspólne poszczególnych nieruchomości.
 • Obsługą parkingów spółdzielczych.
 • Zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, prowadzeniem spraw w zakresie wynikających z zawartych umów. 
Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.