Historia

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność. Celem tej działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, poprzez dostarczenie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” powstała w wyniku podziału Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 czerwca 1990r. W dniu 5 marca 1991r. dokonano wpisu do Rejestru Spółdzielni.

Budowę Osiedla Chomiczówka rozpoczęto w 1974 roku wgł. projektu Haliny Drewiczewskiej, Danuty Małkowskiej i Jana Szmidta. Pierwotne plany obejmowały budowę 44 budynków dla około 22.000 mieszkańców. Osiedle podzielono na 4 kolonie w których znajdować miały się także pawilony handlowe, przedszkola, szkoły, ośrodek zdrowia. Osiedle powstawało jako część Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pierwsze budynki, na Kolonii I, oddano do użytku pod koniec 1975 roku. Budowa Kolonii I-IV trwała do 1978 roku.

Kolejnym etapem rozwoju osiedla była budowa na przełomie lat 70 i 80-tych Kolonii V i VI, które odbiegały swoją architekturą od wcześniejszej powstałych części osiedla. Pojawiają się na nich niższe budynki, a dzięki zmianie normatywu dotyczącego powierzchni mieszkań, powstające mieszkania są większe i bardziej funkcjonalne. Na tym etapie powstaje 28 budynków mieszkalnych.

Kolejny etap rozwoju osiedla to zainicjowana w 1996 roku budowa 8 budynków w rejonie ulicy Aspekt.

Spółdzielnia, jako jedna z nielicznych w Warszawie, oprócz działalności eksploatacyjnej (utrzymanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych), działalności społeczno-kulturalnej, prowadzi również działalność inwestycyjną. Najnowsze inwestycje spółdzielni to powstałe po 2010 roku budynki przy ulicy Osikowej, Żółwiej oraz Conrada. (informacje nt. dotychczasowych oraz obecnej inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje).

Charakterystyczną cechą osiedla Chomiczówka są bogate i zróżnicowane tereny zielone na których urządzone są place zabaw, boiska, punkty rekreacyjno-sportowe oferujące mieszkańcom stacjonarne przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Obecnie Spółdzielnia obejmuje teren ograniczony ulicami: Wólczyńska, Bogusławskiego, Żółwia i Reymonta. Powierzchnia gruntów, będąca w użytkowaniu Spółdzielni wynosi około 65 ha.

W skład Spółdzielni wchodzi 101 budynków mieszkalnych z ilością 7.467 lokali mieszalnych, ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 417.007 m2. Powierzchnia lokali użytkowych wynosi 18.953,67 m2 w 6 pawilonach handlowo-usługowych.

Na osiedlu działają dwa kluby: Klub „Domino” przy ul. Bogusławskiego 6A i Klub „Chomiczówka” przy ul. P. Nerudy 1, które oferują szeroki wachlarz zajęć w wolnym czasie dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Kluby organizują ponadto imprezy okolicznościowe. Przy Klubie „Chomiczówka” działa prężnie TKKF.

Na terenie osiedla organizowane są co roku imprezy cykliczne takie jak bieg „Chomiczówki” czy dzień dziecka oraz pikniki, które integrują lokalną społeczność.

Na terenie osiedla znajdują się m.in.: dwie przychodnie, poczta, bank, żłobek, cztery przedszkola, dwie szkoły podstawowe, basen oraz kościół. Do dyspozycji mieszkańców są także liczne punkty handlowo-usługowe, hipermarkety sieciowe, kwiaciarnie, cukiernie, siłownia.

Informacje historyczne opracowane na podstawie: https://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/108924/edition/99797/content

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.