• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dokumenty dostępne w usłudze Net-czynsze

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce „Net-czynsze” - „Informacje” umieszczane są m. in. Statut Spółdzielni, Regulaminy Spółdzielni, Protokoły Zarządu, Uchwały Zarządu, Protokoły Rady Nadzorczej , Uchwały Rady Nadzorczej, Protokoły z Kolegium Walnego Zgromadzenia wraz z Uchwałami, Lustracja, itp.
Dostęp do „Net-czynsze” – po zalogowaniu się i uzyskaniu hasła przez członka Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino