01-06-2023

Inspektor ds. elektrycznych

Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Chomiczówka” poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor ds. elektrycznych.

 1. Opis stanowiska
  – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych,
  – Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót elektrycznych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową,
  – Wykonywanie okresowych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo budowlane,
  – Przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów szczegółowych,
  – Sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
  – Uczestniczenie w odbiorach technicznych,
  – Uczestnictwo w komisjach przetargowych oraz komisjach usterek i awarii,
  – Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek,
  – Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji technicznej,
  – Przygotowanie materiałów i odpowiedzi na korespondencję mieszkańców,
  – Reprezentowanie firmy wobec instytucji,
 2. Wymagania
  – Wykształcenie wyższe techniczne,
  – Znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych,
  – Co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
  – Uprawnienia elektryczne,
  – Znajomość przepisów w zakresie prawa energetycznego,
  – Biegła obsługa pakietu MS Office
  – Umiejętność pracy w zespole
  – Bardzo dobra organizacja pracy
  – Dyspozycyjność
 3. Oferujemy
  – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  – wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
  – pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą e-mail: kadry@wsbm-chomiczowka.pl

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.