26-06-2024

Walne Zgromadzenie – zakończenie obrad

Wczoraj (25 czerwca) zakończyliśmy posiedzenia wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków WSBM „Chomiczówka” 2024.

W sumie odbyło się 10 spotkań. Członkowie 4 Kolonii omówili wszystkie tematy przedstawione w porządku obrad w ciągu jednego posiedzenia, na 3 Koloniach posiedzenie odbyło się w dwóch częściach.

W posiedzeniach wzięło udział prawie 500 członków Spółdzielni. W trakcie obrad dyskutowano nad 19 uchwałami. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie i udział w podejmowaniu najważniejszych dla WSBM „Chomiczówka” decyzji.

W pierwszych dniach lipca odbędzie się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia, którego zadaniem jest podsumowanie obrad i stwierdzenie, które z uchwał zostały podjęte. Następnie wszystkie uchwały zostaną udostępnione w usłudze Net-Czynsze.

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.