• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

ustalenie wysokości czynszu na wynajem lokalu mieszkalnego Nr 3 w Warszawie przy ul. M. Dąbrowskiej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 59,64 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC.

Informacje na temat w/w lokalu można uzyskać w Dziale Eksploatacji WSBM „Chomiczówka” u administratora budynku , pok. nr 6 tel. 22 669-78-00 wew. 112.

Lokal można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem - tel. jw.

Cena wywoławcza na ustalenie wysokości czynszu najmu wynosi 26,50 zł/ m2.

Czytaj dalej

Koncepcja urbanistyczna

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu podejmujemy próby obniżenia kosztów użytkowania wieczystego rejonu ulic Conrada/Brązownicza/Kwitnąca. Liczyliśmy, iż uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXVII/774/2020 otworzy nam drogę do uzyskania bonifikaty - obniżenia stawki z 5% na 3%. Niestety okazuje się, iż w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej Spółdzielnia traktowana jest jako przedsiębiorca, a bonifikaty traktowane są jako pomoc Państwa, która podlegają limitom. W chwili obecnej Spółdzielnia korzysta już z "pomocy" Państwa w związku z uzyskaniem bonifikat opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności lokali użytkowych. Powoduje to, że w najbliższym czasie nie skorzystamy z dobrodziejstw uchwały nr XXVII/774/2020 i nie uzyskamy ulgi w opłatach.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino