• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Projekt Statutu

W związku z opracowaniem przez Warszawską Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Chomiczówka” zmian do Statutu Spółdzielni, wynikających ze zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 roku (która weszła w życie z dniem 9 września 2017 roku), a które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 2019, osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać w siedzibie Spółdzielni, ul. P. Nerudy 1, pok. 14 w godzinach pracy Spółdzielni lub z dokumentu zamieszczonego poniżej.

Projekt Statutu 27.03.2019 projekt z dnia 27.03.2019 r.
Projekt Statutu 27.03.2019 aktualizacja projektu
z dnia 03.04.2019 r.

 

 

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino