• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informacja dla mieszkańców

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że w związku z drastyczną podwyżką za wywóz nieczystości, która ma obowiązywać od 1.03.2020 r. w wysokości 65,00 zł za lokal dla mieszkańców Warszawy, Spółdzielnia prosi o poparcie wystąpienia przedstawicieli Zarządu Spółdzielni do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały m.st. Warszawy dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spółdzielnia przygotowała ankietę dla mieszkańców w tej sprawie z prośbą, aby Państwo wyrazili swoją wolę. Aby usprawnić proces przygotowania list, mogą do Państwa zgłaszać się gospodarze celem wyrażenia swojej opinii. 

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino