• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

Warszawska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że od 1.07.2019 r. Urząd m. st. Warszawa zmienił operatora obsługującego odbiór odpadów komunalnych na terenie Bielan. Obecnie jest to firma BYŚ. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości od 2019 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Na terenie Spółdzielni ustawionych jest 5 różnych pojemników odpowiednio oznakowanych, dostosowanych do wymogów ustawy o utrzymaniu czystości do których należy wrzucać odpady:

  1. Odpady zmieszane,
  2. Papier,
  3. Metale i tworzywa sztuczne,
  4. Szkło,
  5. Bio-odpady.

Ponieważ prawie wszyscy mieszkańcy zgodnie ze złożonymi deklaracjami w Spółdzielni zobowiązali się do segregacji odpadów komunalnych, w związku z tym powinni mieć świadomość, że brak segregowania będzie skutkowało zwiększonymi opłatami oraz może spowodować całkowity brak odbioru nieposegregowanych nieczystości. Spółdzielnia przypomina o właściwym podziale odpadów i wrzucaniu ich do właściwych pojemników. Odpowiednie plakaty dotyczące sposobu segregacji są umieszczone na tablicach ogłoszeniowych w budynkach lub na stronie:www.czysta.um.warszawa.pl

Ponadto informujemy, że w związku z przejęciem obowiązków przez nową Firmę, w chwili obecnej Firma Byś jest na etapie wdrożenia harmonogramów wywozu i z tego tytułu mogą powstawać nieprawidłowości.

Służby Spółdzielni na bieżąco monitorują problem wywozu nieczystości, mając na uwadze unormowanie w trybie pilnym rażących niedociągnięć.
Uwagi odnośnie usługi odbioru odpadów mogą być również zgłaszane przez mieszkańców na telefon interwencyjny 19115.
W sprawie wywozu gabarytów, będziemy Państwa informowali oddzielnym ogłoszeniem, ponieważ wstępnie poinformowano nas, że gabaryty będą zabierane tylko jeden raz w miesiącu a dotychczas było to jeden raz w każdym tygodniu.

 

 

 

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino