• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie dla członków WSBM "Chomiczówka" i ich rodzin

Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że jest w trakcie realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym przy ul. J. Conrada 3 w Warszawie i dysponuje jeszcze ofertą budowy mieszkań dwu - pokojowych o metrażach od 42 m2 do 51 m2 i trzy- pokojowych o metrażu około 67 m2

Projekty wolnych mieszkań są dostępne
w zakładce „INWESTYCJE
lub w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pok. 21 wejście C

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ofertą mieszkaniową i przedłożenie na piśmie w terminie do dnia 10.01.2018r. w sekretariacie Spółdzielni pok. 15 /wejście A/, decyzji dotyczącej przystąpienia do finansowania budowy konkretnego lokalu wraz z miejscem postojowym.

Koszt budowy 1m2 lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym i komórką lokatorską wynosi 6.858,00 zł brutto.

Umowa o budowę lokalu zostanie zawarta po dokonaniu wpłaty I –szej raty na poczet kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym w wysokości 25% wartości lokalu.

Pozostałe raty na finansowanie kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym przedstawiają się następująco:

  • II rata w wys. 20%, wpłata w terminie do dnia 30.04.2018r.
  • III rata w wys. 20 %, wpłata w terminie do dnia 31.08.2018r.,
  • IV rata w wys. 20%, wpłata w terminie do dnia 30.11.2018r.,
  • V rata w wys. 15%, wpłata w terminie do dnia 31.03.2019r.,

Godziny przyjęć interesantów w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym:
- poniedziałek, czwartek: 14.00- 18.00
- wtorek, środa, piątek 8.00 - 12.00

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino