• Regulamin udostępniania dokumentów

  • Wolne mieszkania

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji - Conrada 3

WSBM „Chomiczówka” informuje, że rozpoczyna realizację inwestycji przy ul. Conrada 3 w Warszawie.

W/w inwestycja obejmuje budowę 97 mieszkań z komórkami lokatorskimi i miejscami postojowymi w garażu podziemnym wielostanowiskowym oraz 3 lokale usługowe w budynku mieszkalnym podzielonym na Część A i Część B.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych określony został na IV kwartał 2017r, a zakończenia na III kwartał 2019r.

 

Osoby zainteresowane w tym członkowie Spółdzielni i ich rodziny, którzy wcześniej złożyli podania w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych i usługowych w inwestycjach Spółdzielni, prosimy o zapoznanie się z ofertą mieszkaniową na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pok. Nr 21 wejście C i przedłożenie na piśmie decyzji dotyczącej przystąpienia do finansowania budowy konkretnego lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym w terminie do dnia 30.11.2017r.

 

Podania będą rozpatrywane według Zasad i kolejności zawierania umów o budowę lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w planowanych inwestycjach w zasobach WSBM „Chomiczówka” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/2017 z dnia 27.03.2017r.

 

Godziny przyjęć interesantów w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym”:

- poniedziałek, czwartek: 14.00- 18.00
- wtorek, środa, piątek 8.00 - 12.00